Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Hobbyist Member Sybila Sulfur ea Phantasma16/Female/Czech Republic Groups :iconaceoxchange: ACEOXChange
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 397 Deviations 2,749 Comments 16,740 Pageviews

Newest Deviations

:iconlachoirplz: Hope you like it!!!
:bulletpurple::bulletgreen::bulletblack::bulletpurple::bulletgreen::bulletblack::bulletpurple::bulletgreen::bulletblack::bulletpurple::bulletgreen::bulletblack:
:iconllamajumpplz: :iconllamajumpplz: :iconllamajumpplz:
Art Status:
:iconpointcommissionsopen::icontradesask::iconrequestsclosed::iconcollabsopen::iconkiribansopen::icongiftsfriendsonly:
ACEOs - Ask Me by SweetDukeCommissions - Ask Me by SweetDukePoint Commissions - Open by SweetDuke

TO DO LIST
:bulletblue:Commisions:bulletblue:

:iconlelixiana:

:iconpoorartman:

The girl from WoW, i dont remember her nick here XD

ZMŽ (www.zmz.cz/): They want pictures of the train station in different seasons - winter, spring, summer, autumn.

:bulletred:ACEOs:bulletred:
ACEO = Trading card 8,9x6,4cm/3,5x2,5inches

:iconcrateris: - done

:iconcally-dream: - No idea D

:iconzerohero1458: - colouring

Double

-------

:bulletgreen:ATs :bulletred:

:iconallagar: - colouring

:iconindigod3stiny: - colouring

:bulletwhite: Other :bulletgreen:

:iconsargassall: - Our Challenge - 2 ACEOs, 1 AT - no idea D:

:iconnaxther: - Kiriban - idea

:heart: gift for my boy ^^


League of legends : fiddlesticks doll by lanternlovers
Pleeeeease, don't kill me, I have so much to give!!! Tard vs scissors - Free avatar by CookiemagiK...oh wait, I haven't. Kill me Tard vs scissors - Free avatar by CookiemagiK:bulletgreen:And TOP SECRET Gifts :P :bulletpurple:

Commissions

Ref sheet
CS - Sulfur by SybilaSulfur
New Character sheet - Sybila by SybilaSulfur
Digital or traditional Character Sheet with or without describes. :)
Bookmarks
Bookmarks - Commision info by SybilaSulfur
Bookmark - Please, smile :) by SybilaSulfur
15x4 cm = 120 :points:
20x4 cm = 160 :points:

Postage:
Czech republic: 50 :points:
Europe: 100 :points:
Others: 2$
ACEO
ACEO with full backround, lineart or without lineart, coloured. Postage is 100 :points: to other coutries, 50 :points: to Czech Republic.

Examples:
ACEO - Spring is coming by SybilaSulfur
ACEO - No colours here! by SybilaSulfur
ACEO - Winter princess by SybilaSulfur
ACEO - Born from fire by SybilaSulfur
ACEO commision - I love my marzipan! by SybilaSulfur

or you can see all my ACEOs here: sybilasulfur.deviantart.com/ga…
Digital ICON
My digital icons are done in Paint Tool SAI, 450 x 450 pixel size, fullcolor, with full or simple backround - what you want.
Examples:
Icon - Kayrea (I got your Loly!) by SybilaSulfur
Icon AT - Music-is-everywhere by SybilaSulfur
icon - Tauros by SybilaSulfur
Icon AT - Gaawas by SybilaSulfur
Frost is so sexy by SybilaSulfur
Icon Commision I.pt. - Quijin by SybilaSulfur
Icon Numinex by SybilaSulfur

Favourites

Journal History

Activity


Vayne by SybilaSulfur
Vayne
Little piece, speedpaint for Vayme from League of Legends :)

I love her! :3
Loading...
Skladatelovo pero škrábalo po papíře a Notová osnova se plnila hudebními značkami. Taktové čáry, Noty G, A, D, F a znovu A. Houslista a Flétnista se dívali Skladatelovi přes rameno a jen přikyvovali. Na konec zápisu ještě Repetice a Taktová čára. Houslista se podíval na papír a představoval si housle, hrající skladbu. Flétnista vzal zápis do ruky a pročítal si noty.
„Oběd!“ ozvalo se u kuchyně. Skladatel i oba muzikanti odešli z místnosti a papír ležel nehybně na stole. Oknem vletěl do místnosti malý ptáček a posadil se na stůl. Zálibně si papír prohlížel. V jednu chvíli tu papír ještě byl, ležel nehybně na stole, v druhé si s ním ptáček hrál hru, ve které se trhají listy papíru. Když tvoreček odletěl, na stole ležely jen pozůstatky hudby. V místnosti bylo zase ticho. Najednou se něco změnilo. Na koberci stála skupinka bytostí. Rozhlíželi se kolem sebe.
„Kde to jsme?“ řekla trochu bojácně Repetice.
„Kde je náš papír?“ hledal Rytmus.
„Kde jsou noty?“ zajímal se Takt.
„Papír i osnova budou zřejmě zde.“ Řekla Dynamika a zvedla ze země kousek papíru s Notami G a F.
„Co budeme dělat?“ slečna Repetice si sedla na Skladatelovu židli a měla slzy na krajíčku. Rytmus si stoupl k oknu a poslouchal stromy. Pokyvoval hlavou. Takt se zamyšleně zahleděl na Rytmus. Repetice je pozorovala oba a najednou ji ze židle zvedl nápad.
„Když se dáme dohromady, napíšeme skladbu zase znovu, každý z nás je částí hudby, když každý přispěje trochou do mlýna, dáme to zase dohromady!“
„Výborný nápad!“ ozvala se konečně Melodie. Dívka, se světlými vlasy se počala hledat papír a pero. Takt a Dynamika jí pomáhali, bohužel neúspěšně. List nahnědlého papíru a inkoust našli lehce, ale brk si asi nevědomky Skladatel odnesl. V místnosti zavládlo ticho a beznaděj.
Drobný Rytmus se protáhl dveřmi a jal se co nejtišeji scházet ze schodů. Uviděl hudebníky, jak sedí u stolu a jsou zabráni do diskuze, nejspíš ještě na dlouho. Pero leželo na skřínce u dveří. Rytmus pro něj natáhl naslepo ruku, naštěstí se trefil, když ji zase přitáhl k sobě, svíral černý brk. Rychle vyběhl schody a tiše zavřel dveře. Podal brko Melodii, ta napsala na papír houslový klíč, předznamenání – dva křížky Takt přidal značku celého taktu. Melodie si znovu vzala pero a Rytmus jí radil, jakou hodnotu not má zaznamenat. Dynamika tu a tam přidala znaménko Forte – silně, Piano – slabě nebo Mezzoforte – středně silně. Melodie psala a na konec zápisu Repetice přidala dvě tečky – opakování. Jakmile Takt udělal dvojitou Taktovou čáru, všichni se rozplynuli a na stole ležel jen lis papíru. Než zmizel, Rytmus ještě zavřel okno. Jen se vytratili, do místnosti vešli Houslista a Flétnista, kteří si vzali nástroje a přehráli si skladbu. Melodie s úsměvem broukala na housle i flétnu a Rytmus byl spokojený. Na konci Repetice a znovu.
Musical story
Velice, velice dávno jsem napsala do školního časopidu hudební pohádku. Divím se, že jsem si ještě nezveřejnila! :D

Všimla jsem, jsem nezveřejnila hodně písání, měla bych se podělit, když dnem i nocí píšu a píšu. :)
Loading...
Pěvkyně seděla na voze a znuděně brnkala jednoduchou melodii. Stále se opakující sekvence sice ani trochu nevadila tažnému koníkovi, ale kočího už k smrti unavovala. Velice rád by bardce doporučil, aby konečně začala hrát něco pořádného, ale neodvažoval se vznášet jakékoli námitky. Anamora Agana byla velice váženou pěvkyní a reakce takto vlivné osoby ho děsila. Na cestě s ní už poznal, jak se dokáže rozladit a poznal, že umí být neskutečně popudlivá.
Anamora na chvíli přestala hrát a zahleděla se do korun stromů. Když zvedla hlavu, na krku ji zastudil chladný podzimní vzduch. Přestože klenba nad nimi nebyla tvořena hustým porostem, listy byly tmavé a prosvítalo mezi nimi jen málo mdlého světla ze zamračeného nebe. Slunce zpoza šedivého pláště nevykouklo za celý den ani jednou. Znovu se chopila nástroje a pokračovala ve cvičení. Neskládala žádnou novou baladu, která by omráčila davy, jen brnkala, aby její prsty nezakrněly.
Po nějaké chvíli se stromy začaly rozestupovat a porost řídnout. Pěvkyně si přisedla na kozlík vedle kočího, aby se ujistila, že již brzy vyjedou ven z lesa. Ulevilo se jí, že se konečně bude moci podívat na nebe. Když jí konečně přestaly stromy vadit ve výhledu, spatřila rozlehlá pole a na nich rolníky upravovat zeminu před zimou. Lidé zvedali zrak k cestovatelům. Cesta se stáčela podél lesa k vesnici těsně u jeho okraje.
Pěvkyně opětovala zvědavé pohledy jen lehkým kývnutím hlavy a dál si už prostých lidí nevšímala. Zavázala šňůrku kožíšku, který měla přes ramena a pohodlně se usadila. Kočího znervózněla tahle póza. Seděla vedle něj dokonale rovná v zádech, nohy srovnané v pravých úhlech a hleděla před sebe, nehybná jako socha. Její obličej se zdál být vzorem aristokratické krásy a nekorespondoval s pestrobarevným a pompézním oblečením. Ani s rozdivočelými rudými loknami, které lemovaly její útlý obličej.
Vesnice Tanuth byla vystavěna okolo kruhové návsi, která se uprostřed pyšnila zastřešenou studnou. Kolem altánku stály dva místní prodejci jídla – rybář a pekař. Nejdále od lesa stál dům vyšší než ostatní se zdobeným vyřezávaným štítem.
Většina obyvatel vesnice pracovala na poli. Rychtářova družka vyšla návštěvníkům vstříc.
„Vítejte v Tanuthu, pěvkyně Agano,“ uklonila je a pomohla Anamoře slézt z vozu. Pěvkyně neodpověděla. Jen si vzala loutnu z vozu a odešla do domu, kde měla být přivítána jako čestný host.
„Pěvkyně přijme tvé pohostinství,“ vysvětlil její počínání kočí. Rychtářka přikývla a pokynula kočímu, kam má odvézt povoz. Následovala Anamoru. Ta stála hned za dveřmi.
„Váš pokoj je tudy,“ navedla ji rychtářka po dřevěných schodech.
„Přejete si mou společnost u společné večeře nebo mne necháte jíst v mém pokoji?“ zeptala se stroze pěvkyně. Zastavila se na schodech a shlížela dolů na rychtářku. Ta znervózněla. Pěvce jako potulné žebráky nebylo ve zvyku zvát přímo ke stolu, ačkoliv kvůli jejich daru uklidnit lidskou mysl je nikdy nikdo neodmítl pohostit. Ovšem Anamora Agana je mocná osoba. Není jen ledajaká pěvkyně.
„Bude nám ctí, když se přidáte k nám.“
Anamora se pousmála a pokračovala v cestě. Byla po cestě nesmírně unavená a minulá noc strávená v lese na tvrdé zemi ji příliš nenadchla. Hodlala se před jídlem prospat. Ačkoliv byla zvyklá na jiný přepych, za postel s peřinou byla neskonale vděčná.
Inspirace - CZ only
CZECH ONLY - I am too afraid to write in english, sorry guys. :D

První část jednoho většího projektu - původně jsem ho nechtěla zveřejňovat, ale nakonec - proč ne :)
Větší projekt - spolupráce několika skvělých autorů, kteří postupně napíšou společné dílo. Takové...korespondenční psaní. 
A zde je první část. Protože já jsem byla ten, kdo si tuhle srandu vymyslel, musela jsem dát nějaký prvotní impulz. Napsala jsem první kratičký text, aby se mohli mí přátelé inspirovat.
Loading...

Donate

SybilaSulfur has started a donation pool!
616 / 3,000
:heart: For my wishes...and premium membership :3 Please donate some :points: ! Please, please, please!!! :hug: :icondragonlick: :icondragonhug: :icondragonglomp: :icondragonwant: :heart:


:bulletblue: + 1-3 :points: = my visit and :+fav: for you
:bulletblue: + 4-7 :points: = my visit, :+fav: and :+devwatch:
:bulletpink: + 7-10 :points: = small icon or speed sketch

Commisions:
:bulletyellow: A4 Art
:bulletgreen:+20 :points: = detailed scetch fav.me/d4rhemb
:bulletgreen:+40 :points: = lineart (ink)
:bulletgreen:+65 :points: = lineart + colouring (pencil, coal, crayons, aquarelle...) fav.me/d4mjlux
:bulletgreen:+70 :points: = lineart + colouring (acrylic, ink wash, COPICs...) fav.me/d4rdvq1
:bulletgreen:+85 :points: = lineart + colouring + simple backround (pencil, crayons, coal...) fav.me/d4n1s53
:bulletgreen:+95 :points: = lineart + colouring + simple backround (acrylic, aquarelle, ink wash, COPICs...) fav.me/d4n1rba
:bulletgreen:+150 :points: = lineart + colouring + full backround (pencil, ink wash, crayons, coal...)
:bulletgreen:+200 :points: = lineart + colouring + full backround (acrylic, aquarelle, COPICs...)fav.me/d4lepep

+ 100 :points: = poštovné pro ČR a SR
+ 250 :points: = postage

:bulletyellow: ACEO
:bulletgreen:+15 :points: = detailed scetch
:bulletgreen:+20 :points: = lineart (ink)
:bulletgreen:+45 :points: = lineart + colouring (crayons, pencil, coal...)
:bulletgreen:+50 :points: = lineart + colouring (COPICs, aquarelle, ink wash, acrylic...)
:bulletgreen:+60 :points: = lineart + colouring + simple backround (crayons, aquarelle, coal, ink wash...)
:bulletgreen:+65 :points: = lineart + colouring + simple backround (COPICs, acrylic...)
:bulletgreen:+80 :points: = lineart + colouring + full backround (crayons, pencil, coal...)
:bulletgreen:+90 :points: = lineart + colouring + full backround (COPICs, ink wash, aquarelle, acrylic...)

+50 :points: = poštovné pro ČR a SR
+100 :points: = postage

:bulletyellow: Digital
:bulletgreen: +25 :points: = sketch
:bulletgreen: +30 :points: = coloured sketch
:bulletgreen: +50 :points: = lineart + colouring
:bulletgreen: +60 :points: = lineart + colouring + simple shading
:bulletgreen: +70 :points: = lineart + colouring + smooth shading
:bulletgreen: +85 :points: = lineart + colouring + simple shading + simple backround
:bulletgreen: +95 :points: = lineart + colouring + smooth shading + simple backround
:bulletgreen: +120 :points: = lineart + colouring + simple shading + full backround
:bulletgreen: +140 :points: = lineart + colouring + smooth shading + full backround
:bulletgreen: +90 :points: = character without lineart + colouring + simple shading
:bulletgreen: +100 :points: = character without lineart + colouring + smooth shading
:bulletgreen: +130 :points: = character without lineart + colouring + simple shading + simple backround
:bulletgreen: +160 :points: = character without lineart + colouring + smooth shading + simple backround
:bulletgreen: +180 :points: = character without lineart + colouring + simple shading + full backround
:bulletgreen: +200 :points: = character without lineart + colouring + smooth shading + full backround

:bulletblack: Icon (350 x 350 pixels)
:bulletgreen: +40 :points: = digital icon without backround
:bulletgreen: +55 :points: = digital icon with simple backround
:bulletgreen: +60 :points: = digital icon with full backround

+75 :points: = + one char
+25 :points: = small bonus or shiny efect


:bulletyellow: Smaller then A4 (not ACEO) = - 5-30 :points:
:bulletyellow: Bigger then A4 = + 15-300 :points:


Art status:
:iconpointcommissionsopen::icontradesask::iconrequestsclosed::iconcollabsopen::iconkiribansopen::icongiftsfriendsonly:
ACEOs - Ask Me by SweetDukeCommissions - Ask Me by SweetDukePoint Commissions - Open by SweetDuke

You must be logged in to donate.
 • :iconlegrandzilla:
  Legrandzilla
  Donated Jun 18, 2014, 4:32:07 AM
  20
 • :iconjackelfoot:
  Jackelfoot
  Donated Jan 22, 2014, 7:04:23 PM
  24
 • :iconlelixiana:
  Lelixiana
  Donated Jan 17, 2014, 2:56:51 PM
  95
 • :iconwaxy-cooper:
  waxy-cooper
  Donated Mar 28, 2013, 6:44:29 AM
  130
 • :iconsessko:
  Sessko
  Donated Mar 1, 2013, 6:02:47 AM
  5
Well, I cant say "I am not drawing at all." because it's not true...but I am doing only sketches (I got sketchbook from art school, yay! :D ).

I CANT DRAW ANYTHING BETTER THAN SKETCHES!

So, here we are - I need to do ACEOs! Guys, save me! Pleeeeeeeease! :D
 • Mood: Optimism
 • Listening to: Nightwish - moondance
 • Reading: Jan Neruda - Povídky malostranské
 • Watching: Futurama
 • Playing: World of Warcraft
 • Eating: Pancakes
 • Drinking: Water with mint sirup

deviantID

SybilaSulfur's Profile Picture
SybilaSulfur
Sybila Sulfur ea Phantasma
Artist | Hobbyist | Varied
Czech Republic
Just a musician... Sona by AtskaHeart
Just a sheriff... League of Legends - Caitlyn by Eternal-Rainbow
Just having light in my heart... Lux's Face by Brendan77

:bulletblack:my age: Such a rude question!
:bulletblack:sex: I am girl...
:bulletblack::facebook:: Anežka Sybila Sulfur Marková and here is my FB fan page: www.facebook.com/SybilaSulfur
:bulletblack:skype: Via Notes, but I'll :love: talk with everybody :3 (But sorry for my english :D )
:bulletblack:What I run: I dance (expressive dance), singing (field is called "Solo singing classical opera"), I play guitar, keyboards (and that includes music theory), incredibly happy drawing (ink wash, pencil, watercolor), Parliaments of children and youth, I'm doing in the school television presenter, editor of the newspaper and radio .... nom: D

:bulletblack: Other interests that no one taught me: Finland and everything Finnish, dragons and what belongs to them, writing, reading, esotericism, etymology, I recognize the nature, myself and all my I love traveling and I dream, I was fascinated by the dark, darkness, brutality, blood, suffering, depression and sadness, tears, death, killing .. I know, I'm perverted! Listening to music ...I love chickens! Not in the pan, but as the beautiful, feathered balls :DD And practicing the annoying system of small, inconsequential plus and minus :3

Sybila by ArredieNaie
I am Member of Rammsteinianism...my Leader is awesome :iconcalicokatt:

:bulletblack: Dislikes: annoying people, a lot of people together, pop the people who listen to pop music, stupid, disgusting food, snooty girls, rap, hip hop .... so much things ... : 33

:bulletblack: Bored me: school, lectures, parental, educational lectures, television ...

:bulletpurple: Interests :bulletpurple:
:bulletwhite: I am very music fanatic, every what is about music interests me ;)
:bulletyellow: I love rainbow, I fav every arts with rainbow
:bulletorange: I am open for ever ACEO or AT
:bulletred: Every brutal, dark or bloody topic ineterest me ;)
:bulletgreen: I like shiny and very colorful things
:bulletblue: I like creaures with long wings, horns, tentacles or hair.
:bulletpink: I love much colored hair (Greeeeeeeen!! :D )
:bulletpurple: I am Sybila.
:bulletblack: I love Metal, punk, rock, rock'n'roll, classic, opera, blues, jazz, alternative


:bulletblack: I am CYBERGOTH fanatic!! :heart:
:bulletpink: I listen 1)brutal music! ^^: Slipknot, Metallica, Sonata Arctica, Megadeth, Dragonforce, Fiddler's green, Amorphis, Nightwish, Rammstein, Cruachan, Ffyelt, Metsatöll, AC/DC, Marylin Manson, Alestorm, Dark moor, Santa hates you, Psyborg corp, Combichrist, Suicide Commando, Eisenfunk, Serj Tankian, Within Tempetation, Rhapsody (of Fire), Powerwolf, SOAD, Eluveitie, Deathstars, Skillet, Korpiklaani, Stravaganzza, Skillet, Breakdown of hate, Mushroomhead, Murderdolls, Machinae Supermacy, Green day, Alestorm, Behemoth, Static X, The Haunted, In flames, Judas Priest, Ramones, Pantera.....Wow, it's really crazy!! :D :D
2) classic, opera: Vivaldi, Beethoven, Mozart, Tchaikovskij, Prokofjev, Martinů, Dvořák, Janáček, Bach ; J. Baxová, A. Netrbko, C. Bartoli
3) alternative: Putumayo (Ayub Ogada...), Irish music, The Rogues, Celtic Woman, Celtic music, Celtic Frost, Celtic Circle, Clarinet Factory, Icon orchestra, Sarrah Brightman
...but, I'm MAGGOT! SlipKnoT gif by loofadog100

Seeeerj!! Serj playing with a lamp by Tankian-Fan serj tankian icon by CartoonKoko Serj Tankian - Dance by Tankian-Fan Serj Tankian - Dance2 by Tankian-Fan :D :D

Flag Counter


"Life is like playing the piano. You learn rules, but still playing by heart."

"What's this?" "It's fish." "What's this fish doing in my bed?" "This fish isn't in your bed." "Oh, okay." "What's THIS fish doing in my bed?" "What fish?"

:iconsybilasulfur: :iconsaysplz: "No brain, no headache!" ;)

Naaaaaaaaaaaaaaw!!! Tard vs paper -- Free avatar by CookiemagiK Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw!!!! Tard vs rock -- Free avatar by CookiemagiK Nyaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!! Tard vs scissors - Free avatar by CookiemagiK

:iconlachoirplz:

:bulletblue::bulletwhite::bulletblue::bulletwhite: SATW - I Love Finland by decors Finlaaaaaaand!!! :heart: SATW - I Love Finland by decors :bulletwhite::bulletblue::bulletwhite::bulletblue:

:iconilovemywatchersplz::iconilovemywatchersatplz: :thumb177493926:

My :love: :heart: Stamps!! :heart: :love:
Play a REAL Guitar by ArtistMeli:thumb82972307:I Play the Piano by SilverNight1996Dragon Lover stamp by KatrinaBonebrake:thumb56764681:Classical Music Lover Stamp by White-over-blueGoth Metal Lovers Stamp by mysteria-dl:thumb74155241::thumb159383314:Joey Jordison Stamp by Dark-YarrowRammstein by WaDaLeiNRainbow Dash +Stamp+ by RainbowDashPlzsteampunk stamp by DemireMusic Is My Boyfriend by DaXXeThe Phantom Of The Opera Stamp by MaydayKoigoOpera stamp by MarmadukeOvermindSopranos Rock by acegallagherAltos Rock -Stamp by acegallagherLeave a Comment - Stamp by TheGreenDragonGirlShower Performance by TheSaltyMonsterEnglish Blood: Stamp by animegirl77Stamp - Rammstein by KanaScottHarp Music by So-DaeMarilyn Manson stamp by sequelleComment Stalker Stamp by Drick96FUUU Stamp by Drake1Frankie Stein by DivineNightShadeWho were you expecting? by The-Clockwork-CrowMH - Operetta by EllisStampcollectionMH - Abbey Bominable by EllisStampcollectionMH - Spectra Vondergeist by EllisStampcollectionMH - Clawdeen Wolf by EllisStampcollection:thumb273316386::thumb290675857:Piano Stamp by JackdawStampsTo be Scary by Whacked-Out-IncPoint PLS Stamp by Michio11Llama pls Stamp by Michio11Llama pls Stamp by Michio11OC Love Stamp by rynoki:thumb94604135:Soul Eater Stamp xD by bLuPpErYpUpSOUL   EATER by 80avatarfan80Soul Eater - Kid Stamp by CometTheMicroraptorSoren Through The Rain by azianwolfdollIrish by Alys-StampsMegadeth Stamp by MegadethStamp2plzBe green by Kavel-WBGreen by Stampernaut:thumb63006537:Stamp - I love Green Tea by r0se-designsColor: Green by MandspasmGreen Eyes stamp by Emerald-Depths:thumb217135573:Irish Stamp by jerseygrl246Irish Punk Stamp by CometSpazzes14Stamp: STOP SOPA-PIPA-ACTA by kinga-saiyansCzech Republic Stamp by l8I love King Cheetahs by WishmasterAlchemistLove Big Cats Stamp by PyroStormNightwish [stamp] by GothicNaiGay? by InkehisMEFor art rage users by SilnatMusic Reflection by draco-dragon84Death Note Stamp by DemoniumAngelBender Stamp by DemoniumAngelSonata Arctica Stamp by Avell-AngelSarcasm Stamp by tailfeatherStamp: Lanterns by Lorena677Sonata Arctica Stamp by JapanCarsDesignI Support Fantasy Art stamp by AsenceanaLove Autumn Stamp by Mirz123Maka Stamp by animelover4evaaRainbow Dash Hai by danspy1994Bunny stamp by Kaze-yoYay For Gay Stamp by tehmandyI support gay rights by jlu650AM I HERE IN VAIN? by Nohrxinna:thumb75830564:Deathstars Stamp by freakenstein1313Always!! Stamp by Infinite-CarouselSadist Stamp by black-roses-fallingMy Own World by jrtraceySarcastic Stamp by PixieDust01I Heart Tea Stamp by croakyBooks by Sesquipedalianistic:thumb116069660:Within Temptation Stamp WT by Lady-KiwiEluveitie Stamp 2 by Born-of-WolvesHammerfall stamp by jamie-valentinaDeathstars Stamp by saikochanClouds Puke Rainbows by RuthlessDreams:thumb265493826:Stamp: Stop SOPA by TheRyanFordViolently Beautiful Stamp by RockstarVanityRainbow Support STAMP by AomiArmster:thumb109443362:I Love The Night by TheLoveTrainBlood stamp by asuminakuki14got problem? by pxrdo010Soul Eater - Stamp by KizushikIm not okay by MoniiiqueCheshire Cat Stamp by pixelworldsKorn Stamp by HisPaperAngelMusic is Life stamp by nenwen-nwfermata stamp by thechaosprojectEpic Music Stamp by tranceofstardustHug a NOOb by DAhugbuddiesI love Hugs by SedmaStamp. by TrynnieComment Stamp by PoiizuStamp: Dragons Need Love Too by FantasyStockAvatarsDa Stamp - Human Rights 01 by tppgraphicsThe Internet Stamp by The-Art-Godess:thumb166075755:dark side stamp by sjthunderDeath Note stamp by TheEmoBunnehSnape stamp by iruhdam...I Am Legend... by azianwolfdollI Talk to Myself Stamp by Latias-FlyerI Suck at Drawing Backgrounds by MelissaDaltonYaoi Stamp by ki55-meThe Quenchiest Stamp by CubieJDay Dreamer Stamp by Sora05Stamp: I'm not weird by Roxy317Writers Stamp by shadow-wolf-hauntsWacom User :stamp: by AmblygonA Very Potter Musical 6 by princess-femi-stampsA Very Potter Musical 4 by princess-femi-stampsA Very Potter Sequel 28 by princess-femi-stampsA Very Potter Sequel 16 by princess-femi-stampsA Very Potter Sequel 25 by princess-femi-stampsA Very Potter Sequel 13 by princess-femi-stampsAVPM Umbridge's Rules Stamp by Abbu1STAMPSpigfarts, pigfarts by R--o--x--a--sA Very Potter Musical 5 by princess-femi-stampsRock On Stamp by KhrinxJohnny Rotten Stamp 3 by dA--bogeymanJohnny Rotten Stamp 5 by dA--bogeymanJohnny Rotten Stamp 2 by dA--bogeymanJohnny Rotten Stamp 4 by dA--bogeymanJohnny Rotten Stamp 1 by dA--bogeymanPutumayo stamp by Tea-StrawberryHandwriting stamp by FloramyTristana [Classic] by stampsbyclinkLeague of Legends: Riven Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Soraka Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Lux Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Ahri Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Ashe Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Morgana Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Katarina Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Fiora Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Vi Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Sona Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Annie Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Miss Fortune Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Vayne Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Ziggs Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Shyvana Stamp by immature-giraffeThorin and Company Stamp by AdraowenLeague Of Legends Stamp by simoverdeLeague of Legends Stamps by TamyRTLeague of Legends: Diana Stamp by immature-giraffeLeague of Legends: Brand Stamp by immature-giraffeFiddlesticks LOL by RcdevilsPrestigious LeBlanc Stamp by SkeithFactorGeek Stamp Series - Music by Ducksauce-splashDont do DRUGS - do ART by sanguisGelidus
Interests

Critiques

AdCast - Ads from the Community

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconmikiseek:
Mikiseek Featured By Owner 3 days ago
Reply
:iconpurplewish23:
PurpleWish23 Featured By Owner Feb 1, 2015  Hobbyist
Reply
:iconvanlifey:
Vanlifey Featured By Owner Jan 24, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Ahoj nechtěla by si dát Aceo trade,nebo AT? :)
Reply
:iconsybilasulfur:
SybilaSulfur Featured By Owner Jan 24, 2015  Hobbyist General Artist
Proč ne :)
Reply
:iconvanlifey:
Vanlifey Featured By Owner Jan 24, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Yay,a co by jsi chtěla nakreslit? :)
(u mě si můžeš vybrat ;))
Reply
:iconsybilasulfur:
SybilaSulfur Featured By Owner Jan 25, 2015  Hobbyist General Artist
Mno, v mojí galerce si otevři folder "Characters" a vyber si kohokoliv :) 
Co mám kreslit já?
Reply
(1 Reply)
:iconmikiseek:
Mikiseek Featured By Owner Jan 23, 2015
Ahoj
moc se mi líbí tvá karty. Šla by Aceo výměna?
Reply
:iconsybilasulfur:
SybilaSulfur Featured By Owner Jan 23, 2015  Hobbyist General Artist
Pokud by ti nevadilo čekat na moji část milion let a nejspíš mě i párkrát kopnout do zadku, proč jsem to ještě já kůže líná nenakreslila, tak s tím problém nemám :) :D
Reply
:iconmikiseek:
Mikiseek Featured By Owner Jan 23, 2015
proč mě tahle odpověd tak rozespála. Já myslím, že u mě to bude podobné neli stejné(já nejsem líná, jen se mi do toho nechce)
Co by si chtěla?
Reply
:iconsybilasulfur:
SybilaSulfur Featured By Owner Jan 23, 2015  Hobbyist General Artist
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: